Jätkänkynttilä silta

§ 74 Rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen T-tontilla 16-6297-1

Lataa 

ROIDno-2018-966

Päätöspäivämäärä

10.10.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös


Rovaniemen kaupunki jatkaa Northdrill Oy:lle vuokratun T-tontin 16-6297-1
rakentamisvelvoitteeseen liittyvän rakentamistöiden aloittamisajankohtaa
30.9.2019 saakka sekä jatkaa rakennuksen käyttöönottokatselmuksen
määräaikaa 31.8.2020 saakka.

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että 20 000 euron vakuus on
täysimääräisesti voimassa 31.8.2020 saakka.

Päätösmaksu rakentamistöiden aloittamisajankohdan siirtämiselle on 100 euroa.
Päätösmaksu rakennuksen käyttöönottokatselmuksen siirtämiselle on 500 euroa.

Maksut perustuvat kaupunginhallituksen hinnoittelupäätökseen 20.6.2011 § 205

Mikäli maksua ei ole maksettu lähetetyn laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös
raukeaa ja kaupunki käynnistää 9.9.2016 allekirjoitetun vuokrasopimuksen kohtien
6.5 ja 6.6 mukaiset toimenpiteet.


Päätösmaksut yhteensä 600 euroa (ei perintään) 3530.alv24%.1000.4300.YL35301

yhteyshenkilö: Sakari Manninen puh. 040 522 9187

 

Allekirjoitus

Martti Anttila  toimialajohtaja

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut