Jätkänkynttilä silta

§ 37 Ravitallialueen tontin luovuttaminen Mäntyvaarassa

Lataa 

ROIDno-2019-1072

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa oheiselle karttaliitteelle merkityn n. 8073 m2:n suuruisen alueen (os. Ravitallikuja 25) tilasta Alasin Rn:o 698-401-152-0 Satu Palmille käytettäväksi hevostallin rakentamiseen, seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 867,89 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

4. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille lopulliset rakennussuunnitelmat rahoituksineen ja rakentamisaikatauluineen.

5. Sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.10.2019.

6. Alueen varausaika on 1.5.2019 -31.10.2019

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 942,89 euroa, joka muodostuu perusmaksusta (alueen vuosivuokra) ja karttapakettimaksusta 75 euroa (v.2018).

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa.

Mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään alueen hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Hakijan peruessa tonttivarauksen varausmaksua ei palauteta.

Varausmaksu 942,89 euroa jakaantuu seuraavasti:

Alueen vuosivuokra 867.89 euroa              34300.alviton.1000.1250

Karttapakettimaksu 75,00 euroa                 3294.alv24%.1000.4305.YL32940

 

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Antttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut