Jätkänkynttilä silta

§ 36 Teollisuustontin 16-6294-2 luovuttaminen os. Jämytie 27

Lataa 

ROIDno-2019-1085

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Rovaniemen Työkone Oy:lle tai perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan mukaisen tontin 16-6294-2 os. Jämytie 27.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 351,10 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.5.2019 - 31.10.2019. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1071,10 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 351,10 euroa ja lohkomismaksusta 720 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallituksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 20.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

 

Varausmaksu 1071,10 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 351,10 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 720 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut