Jätkänkynttilä silta

§ 16 Teollisuustontin 8-8012-7 luovuttaminen (os. Varikkotie 4)

Lataa 

ROIDno-2019-418

Päätöspäivämäärä

15.2.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Peseba Oy:lle asemakaavan mukaisen tontin 8-8012-7 os. Varikkotie 4.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on  2217 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.3.2019 - 31.8.2019. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 3357 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 2217 euroa ja lohkomismaksusta 1140,00 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallityksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 3357 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 2217 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut