Jätkänkynttilä silta

§ 30 Teollisuustontin 8-8198-4 luovuttaminen os. Teletie 10

Lataa 

ROIDno-2019-892

Päätöspäivämäärä

26.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Rakennusliike Jouko Pesonen Oy perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan mukaisen tontin 8-8198-4 os. Teletie 10.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 3061,18 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.5.2019 - 31.10.2019. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 4201,18 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 3061,18 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallituksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

 

Varausmaksu 4201,18 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 3061,18 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut