Jätkänkynttilä silta

§ 38 Teollisuustontin 9-9021-1 vuokrasopimuksen jatkaminen os. Hallitie 10

Lataa 

ROIDno-2019-1326

Päätöspäivämäärä

14.5.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Lasi- ja levymyynti Halonen Oy:lle asemakaavan mukaisen tontin 9-9021-1, os. Hallitie 10.

1. Vuokra-aika on 1.9.2019 - 31.8.2022, mutta kuitenkin korkeintaan siihen asti, kun nyt tonttia koskeva vireillä oleva asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Kun edellä mainittu asemakaavamuutos on saanut lainvoiman, vuokrasopimuksen vuokra muuttuu  kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 235 päättämän luovutusehtojen mukaiseksi.

2. Tontin vuosivuokra on 519,94 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

 

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut