Jätkänkynttilä silta

§ 52 Tontin 698-10-228-1 osoite Talvitie 32 varaaminen

Lataa 

ROIDno-2019-1877

Päätöspäivämäärä

6.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa Hoivatilat Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun YSA -ontin 698-10-228-1 os. Talvitie 32 kaupunginhallituksen 11.3.2013 § 108 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-228-1

Tontin pinta-ala: 4813 m²

Kaavamerkintä: YSA-1

Rakennusoikeus: 1500 k-m²

Tontin varausaika: 1.7. 2019-30.6.2020.

Tontille on vahvistettu asemakaavassa rakentamistapaohjeet.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen

mukaisen varausmaksun 6343,30 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja

lohkomismaksusta 1140 euroa.

Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään

mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus

raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu

perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu

lohkomismaksu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.6.2020 mennessä.

Tontin vuosivuokra on 5203,30 euroa (v. 2019 ind. 1948).

Mikäli hakija luopuu tontista, tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun, jolloin tontin

luovuttamisesta päättää toimialajohtaja kaupunginhallituksen päättämin

luovutusehdoin.

Allekirjoitus

Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut