KUULUTUS 5.1.2022. Valmisteluvaiheen kuuleminen, Sairaalanniemi

Kuulutusaika

4.1.2022 - 3.2.2022

Kuulutus

KAAVOITUS TIEDOTTAA Valmisteluvaiheen kuuleminenSeuraava asemakaavan muutosluonnos aineistoineen pidetään

yleisesti nähtävillä 5.1. - 3.2.20222. kaupunginosa Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

                      yhteyshenkilö Sipi Hintsanen, puh. 050 562 6314 Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä. Allekirjoitetut mielipiteet yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävilläolo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatoriRovaniemi 4.1.2022

Kaupunginhallitus