Kaavakuulutus 6.7.2022

Kuulutusaika

6.7.2022 - 8.9.2022

Kuulutus

KAAVOITUS TIEDOTTAA

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavan muutosehdotus aineistoineen pidetään julkisesti nähtävillä 7.7. - 8.9.2022


2. kaupunginosa, Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

yhteyshenkilö Sipi Hintsanen puh. 016 322 8303


Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. Allekirjoitetut muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävilläolon päivänä kello 15:00 mennessä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.

 

Kaavaehdotusta esitellään avoimessa verkkotilaisuudessa 16.8.2022 klo 16.30-18 ja kaavakävelyllä Sairaalanniemessä 17.8.2022 klo 17-18. Tarkemmat tiedot tapahtumista osoitteessa www.rovaniemi.fi/osallistu

 

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus / Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Rovaniemi 6.7.2022
Kaupunginhallitus