TESTIKUULUTUS, Kaavoitus

Kuulutusaika

23.11.2021 - 23.11.2026

Kuulutus

TÄSSÄ EI OLE TULLUT KAAVAA VIREILLE, VAAN TÄMÄ ON TESTIKUULUTUKSEN MALLITEKSIÄ, JOLLA TESTATAAN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKSTIN NÄKYVYYTTÄ.

 

 

 

 


Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä muistutuksia ehdotusvaiheessa. Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävilläolo päivänä kello 15:00 mennessä;

asiointipiste Osviittaan, osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2.kerros tai postitse kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@rovaniemi.fi. 
Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin asiointipiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2. kerros sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori