Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Vanttauksen Huolto Oy

Kuulutusaika

20.12.2021 - 26.1.2022

Kuulutus

Asia

Vanttauksen Huolto Oy/SnowRallyRings on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristölupahakemuksen, joka koskee ympäristöluvan saaneen toiminnan olennaista muuttamista.

 

Voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty ulkona sijaitsevan moottoriurheilu- ja ajoharjoitteluradan toiminnalle. Lupaa haetaan nyt rata-alueen laajentamiselle nykyisen toiminta-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle 28 hehtaarin laajuiselle kiinteistölle. Vanttauksen Huolto Oy:n SnowRallyRings -rata sijaitsee Vanttausjärven Mustalammella Köyryjärventien varrella kiinteistöillä Rally Center 235-2/1, Mustakangas 234:2,  Lettoperä 231:2 ja Ulkuaapa 235:8 (os. Köyryjärventie 2359). Hakemuksen mukainen laajennusalue sijaitsee kiinteistön Rally Center 235:2 palstalla numero 2.

 

Toiminnan kuvaus

Luvan mukaisella alueella järjestetään ohjelmapalvelutoimintaa matkailijoille, ajoharjoittelu- ja ajokoulutustoimintaa sekä tarjotaan mahdollisuus autourheilua palvelevalle ajoharjoittelulle ja ajokaluston testaamiselle. Ajaminen tapahtuu pelto- ja suoalueille auraamalla ja jäädyttämällä valmistettavilla radoilla sekä jääpeitteisille vesialueille ja tiepohjille aurattavilla reiteillä. Alueella sijaitsee erillisiä pistemäisiä rata-alueita sekä pidempiä autourheilua palvelevia erikoiskoereittejä. Hakemuksen mukainen laajennusalue rajautuu voimassaolevan luvan mukaiseen toiminta-alueeseen ja palvelee pääasiassa autourheilutoimintaa.

 

Toimintaa harjoitetaan talvikaudella 1.12.–15.4. välisenä aikana. Päivittäinen toiminta tapahtuu klo 9.00 ja 18.00 välisenä aikana. Alue on jo aiempina vuosina ollut hakemuksen mukaisessa käytössä.

 

Ympäristövaikutukset

Hakemuksen mukaan päästöt ilmaan ovat vähäisiä sillä toiminnassa käytetään tieliikenteeseen hyväksyttyjä ajoneuvoja ja hyväksyttyjä kilpa-autoja, joissa käytetään tieliikennekäyttöön tarkoitettuja polttoaineita. Hakemuksen mukaan toiminta ei ole muuttunut aiemmasta ja toiminnasta aiheutuva melu vastaa aiempaa tilannetta, jolloin suurin mitattu hetkellinen melutaso on ollut 56 dB. Pääsääntöisesti melutaso on ollut alle 50 dB.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.12.2021.

 

Tiedoksisaannin asian vireilläolosta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisupäivästä (27.12.2021).

 

Asiakirjojen nähtävilläolo

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla  https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Kaupungin-virallinen-ilmoitustaulu  20.12.2021–26.1.2022 välisenä aikana.

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee on mahdollisuus jättää muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle 26.1.2022 klo 15.00 mennessä (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI tai kirjaamo@rovaniemi.fi).

 

             Asian ratkaisija

Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

                

Lisätietojen antaja

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman puh. 0400 190 360.

 

Rovaniemellä 16.12.2021

Ympäristölautakunta