Päätös meluilmoituksesta: Ulkoilmakonsertit 2. - 3.9.2022 Kauppatori, Rovaniemi (Marrent Oy)
 

Kuulutusaika

3.8.2022 - 9.9.2022

Kuulutus

Päätös meluilmoituksesta: Ulkoilmakonsertit 2. - 3.9.2022 Kauppatori, Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoitusasiasta päätöksensä. 

Asia Päätös meluilmoituksesta, joka koskee Rovaniemen Kauppatorilla 2. - 3.9.2022  järjestettäviä ulkoilmakonsertteja

Hakija Marrent Oy / Pub Old Lättis

Päätöspäivä 2.8.2022

Pykälä 16 §

Julkaisupäivä Kuulutuksen julkaisupäivä on 3.8.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläolo Päätös pidetään nähtävänä 3.8. - 9.9.2022 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Valitusaika päättyy 9.9.2022.

Sari Sivonen

ympäristötarkastaja