Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro PSAVI/9906/2020

Kuulutusaika

11.1.2022 - 17.2.2022

Kuulutus

Ojan ruoppaus tilalla Valajas-Keskitalo 698-401-42-70 sekä ojan kaivaminen tilalle Mänty- kumpu 698-401-42-141, Rovaniem