Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava vireille

Kuulutusaika

21.12.2021 - 31.1.2022

Kuulutus

KUULUTUS

RAJAPALOJEN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Lapin liiton hallitus päätti 10.12.2021 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla:

https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/

 

Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Rovaniemen kaupunkia ja Ylitornion kuntaa. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyiset Rovaniemen maakuntakaavan ja Länsi-Lapin maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Paula Qvick ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

 

Lapin liitto on kuntayhtymä, joka vastaa alueellisesta kehittämisestä, maakuntakaavoituksesta, maakunnan edunvalvonnasta, pelastustoimesta sekä kansainvälisistä tehtävistä.

https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kuulutus-pienennos.pdf

https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2021/12/Rajapalot_vaihemaakuntakaava_OAS_20211201.pdf