Kaavoituspäällikkö, suunnittelutarveratkaisu 25.1.2022

Kuulutusaika

26.1.2022 - 26.7.2022

Kuulutus

Rovaniemen kaupunki                                JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä                                      Päätöksen antamispäivämäärä
25.1.2022                                                    27.1.2022

Pykälä                                                                                                           Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________          

1                               698-401-51-5                                                                698-2022-1
                                 Kytömaantie 18
                                 96600 ROVANIEMI

                                 Uusi rakennus

                                  Maanomistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua Koskenkylään.
                                  Kiinteistölle 698-401-51-5 on tarkoitus rakentaa II-kerroksinen 204 k-m2 omakotitalo,
                                  42 k-m2 saunarakennus ja 33 k-m2 autokatos varastoineen.

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.2.2022)

_____________________________________________________________________________________________________

Rovaniemi, 25.1.2022, Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö

                                   

Muutoksenhaku:    

Suunnittelutarveratkaisupäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimesta toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalle, os. Mäntyvaarantie 2 96100 Rovaniemi.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Mäntyvaarantien 2 96100 Rovaniemi. puh. 016/3221

_____________________________________________________________________________________________________