Poikkeamislupapäätökset kaavoituspäällikkö 20.5.2024 §10-12

Kuulutusaika

20.5.2024 - 21.6.2024

Kuulutus

Rovaniemen kaupunki                               JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Kaavoituspäällikkö                                  Päätöksen antopäivä
20.5.2024                                                  22.5.2024

Pykälä                                                                                Luvan tunnus

§10                 698-8-8257-2                                              698-2024-251
                       Pounikkotie, Rovaniemi                              Myönteinen

                       Hakija hakee poikkeamista asemakaavan
                       rakennusalueen rajasta ja kattomuodosta.
                       Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo
                       ja varastorakennus. 

 

§11                698-8-8257-3                                              698-2024-252
                       Pounikkotie, Rovaniemi                              Myönteinen

                       Hakija hakee poikkeamista asemakaavan
                       rakennusalueen rajasta ja kattomuodosta.
                       Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo
                       ja varastorakennus. 

 

§12                 698-3-3063-3                                             698-2024-254
                       Willamonkuja, Rovaniemi                           Myönteinen

                       Hakija hakee poikkeamista asemakaavan 
                       mukaisesta rakentamistapaohjeista
                       kattokaltevuuden ja harjasuunnan osalta 
                       sekä vähäistä ylitystä rakennusalasta. 
                       Tontille on tarkoitus rakentaa kaksi rivitaloa
                       ja autokatos.

 

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.6.2024)

Rovaniemi 20.5.2024 Kaavoituspäällikkö

Muutoksenhaku:
Lupapäätöksiin haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms.seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Mäntyvaarantie 2. Puh. 016/3221. 
​​​​​