Kuulutus, Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta naapurin kuulemista varten, Väylätie 50, Rovaniemi

Kuulutusaika

5.8.2022 - 19.8.2022

Kuulutus

KUULUTUS

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta naapurin kuulemista varten. 

Kuulutusaika 5. - 19.8.2022

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen seurakunta on jättänyt MRL 125 §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen, joka koskee uuden toimistorakennuksen rakentamista sekä vanhan purkamista, kiinteistölle 698-401-24-58, Rovaniemen IV-hautausmaa-alue, os. Väylätie 50, 96300 Rovaniemi.

Hanketta koskeva suunnitelma on nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 19.8.2022 klo 15.00 mennessä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietoja antaa valvontainsinööri puh. 046 923 1554

Rovaniemen kaupunki  Ympäristölautakunta