Rakennusvalvonnan valvontainsinöörin maisematyölupapäätös, antopäivä 12.1.2022

Kuulutusaika

12.1.2022 - 26.1.2022

Kuulutus

Päätöspäivä 10.1.2022, antopäivä 12.1.2022. Päätöksentekijä valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela.

 

§ 1 698-7-746-6 698-2021-1052
  698-7-746-5  
  Puiden kaataminen asemakaava-alueella  
  Kaadetaan piha-alueelta puita: mäntyjä 53 kpl, koivuja 31 ja  
  kuusia 50 kpl. Osa puista on pienempiä, osa isompia. Suurin  
  osa on ahtaissa paikoissa, talojen ja parkkipaikkojen läheisyy-  
  dessä.   

 

Viranhaltijapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221. 

 

Rovaniemen ympäristölautakunta, Postiosoite: PL 1008, 96100 ROVANIEMI, Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI.

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Kaupungin kirjaamo puh.  016 322 6014

Kaupungin kirjaamo avoinna ma-pe 9.00-15.00.