Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset; päätöspäivä 12.1.2022, antopäivä 14.1.2022

Kuulutusaika

13.1.2022 - 31.1.2022

Kuulutus

JULKIPANOLISTA

Päätöspäivämäärä 12.1.2022

Päätöksen antamispäivämäärä 14.1.2022
 

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi

3 § 698-401-60-136
Uusi rakennus,  Asuinrakennus, autokatos ja varasto

698-2022-12

Valvontainsinööri Juho Tapio

§ 2

698-4-9904-0
Uusi rakennus, toimitila talviuinnin tukikohdaksi

2021-1021

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 28.1.2022

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________
Nämä lupapäätökset on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

 

Viranhaltijapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221. 

Rovaniemen ympäristölautakunta, Postiosoite: PL 1008, 96100 ROVANIEMI, Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI.
Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi
Kaupungin kirjaamo puh.  016 322 6014
Kaupungin kirjaamo avoinna ma-pe 9.00-15.00.