Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset, johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, paikkatietoasiantuntija Juha Iivari

Kuulutusaika

13.1.2022 - 28.1.2022

Kuulutus

Lupien päätöspäivä on 12.01.2022, Lupien antopäivä on 14.01.2022

Johtavan rakennustarkastajan Hannu Kankaan päätökset:

1 § 698-401-30-4    

asuin-, talous- ja saunarakennus, Lupa nro 2021-1016

2 § 698-5-527-9

rivitalo, lupa nro 2022-5

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivarin päätökset:

1 § 698-407-5-66

Metsänhakkuu, lupa nro 2021-1045

2 § 698-401-13-70

Puiden kaataminen, lupa nro 2022-8

3 § 698-2-57-7

Puiden kaataminen, lupa nro 2021-1049

Viranhaltijapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221. 

Rovaniemen ympäristölautakunta, Postiosoite: PL 1008, 96101 ROVANIEMI, Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2, 96101 ROVANIEMI.

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Kaupungin kirjaamo puh.  016 322 6014

Kaupungin kirjaamo avoinna ma-pe 9.00-15.00.