Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset; päätöspäivä 13.1.2022, antopäivä 17.1.2022

Kuulutusaika

14.1.2022 - 1.2.2022

Kuulutus

JULKIPANOLISTA

Päätöspäivämäärä 13.01.2022

Päätöksen antamispäivämäärä 17.01.2022

Viimeinen muutoksenhakupäivä 31.01.2022

 

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi

4 § 698-401-51-92
Uusi rakennus
Asuin- ja talousrakennus, Maalämpökaivon poraaminen

698-2022-13

5 § 698-401-26-22
Rakennuksen purkaminen
Oleva asuinrakennus ja talousrakennukset puretaan.

698-2022-15

 _______________________________________________________________________________
Nämä lupapäätökset on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viranhaltijapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221. 

 

Rovaniemen ympäristölautakunta, Postiosoite: PL 1008, 96101 ROVANIEMI, Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI.

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Kaupungin kirjaamo puh.  016 322 6014

Kaupungin kirjaamo avoinna ma-pe 9.00-15.00.