Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset; päätöspv 3.8.2022, antopv 5.8.2022

Kuulutusaika

4.8.2022 - 22.8.2022

Kuulutus

JULKIPANOLISTA

Päätöspäivämäärä 3.8.2022

Päätöksen antamispäivämäärä 5.8.2022

Viimeinen muutoksenhakupäivä 19.8.2022

 

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö
§ 41, 698-406-21-49, lupatunnus 2022-602
Rakennelma:  Maalämpöjärjestelmän asentaminen omakotitaloon

 

Valvontainsinööri Tapio Lakkala
28 §, 698-406-5-176, lupatunnus 698-2022-597
Rakennelma: Maanalaisen öljysäiliön hiekkatäyttöön ja lämmitysjärjestelmän muutos vesi-ilmalämpöpumppuun

 

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari
57 §, 698-401-171-0, lupatunnus 698-2022-601
Maisematoimenpide: Puuston poistoa ja maan muokkausta

 

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas
97 §, 698-409-31-18, lupatunnus 698-2022-594
Uusi rakennus: Lumirakentamisalueen keskusrakennukseksi yksikerroksinen hirsirakenteinen huoltokota

 

98 §, 698-409-147-10, lupatunnus 698-2022-599
Rakennelma: Öljylämmityksestä luopuminen tilalle ilmavesilämpöpumppu

 

99 §, 698-409-118-10, lupatunnus 698-2022-605
Uusi varasto

 

Viranhaltijapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta, puh. 016/3221. 

 

Rovaniemen ympäristölautakunta, Postiosoite: PL 1008, 96101 ROVANIEMI, Käyntiosoite: Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI.

Sähköpostiosoite  kirjaamo@rovaniemi.fi

Kaupungin kirjaamo puh.  016 322 6014

Kaupungin kirjaamo avoinna ma-pe 9.00-15.00.