KL 47 § ja 57 § Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastusta koskevan poikkeuslupapäätöksen voimassaoloajan pidentäminen vuoden 2022 loppuun, Keminmaa, Tervola, Pelkosenniemi, Sodankylä, Rovaniemi, Kemijärvi

Kuulutusaika

15.7.2022 - 18.8.2022

Kuulutus

Lapin ELY-keskus on tehnyt kalastuslain 47 § ja 57 § mukaisen päätöksen Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastusta koskevan poikkeuslupapäätöksen voimassaoloajan pidentämiseksi vuoden 2022 loppuun.

Päätös on nähtävillä 15.7.-18.8.2022 Lapin ELY-keskuksen sähköisellä ilmoitustaululla Keminmaan, Tervolan, Pelkosenniemen ja Sodankylän kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä Rovaniemen että Kemijärven kaupunkien sähköisillä ilmoitustauluilla.

Kuulutus on julkaistu Lapin ELY-keskuksen nettisivulla 17.7.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.