Kuulutus kutsusta Nunasvaara Eteläisen kaivoshankkeen katselmukseen Ruotsissa

Kuulutusaika

6.7.2022 - 20.9.2022

Kuulutus

Kutsu Nunasvaara Eteläisen kaivoshankkeen lupakäsittelyä koskevaan katselmukseen. Asian diaarinumero on LAPELY/2408/2019

Kuulutus ja lupahakemuksen suomenkielinen aineisto on nähtävillä 6.7.-20.9.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/NunasvaaraEtelainenLupaYVA.