Kuulutus kutsusta pääkäsittelyyn koskien lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin,
Palotievan ja Sahavaaran kaivoksissa ja niihin kuuluvaa toimintaa rikastamossa,
Kaunisvaarassa, Pajala, Ruotsi

Kuulutusaika

13.7.2022 - 16.9.2022

Kuulutus

Ympäristökaaren mukaista lupaa jatkaa ja lisätä kaivostoimintaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa siihen kuuluvine toimintoineen Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa.

Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018.

Kutsu ja käsittelyjärjestys on nähtävillä 13.7.-16.9.2022 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA