NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskien rautatien sepelöinnin korjaustöitä LAPELY/3688/2022

Kuulutusaika

19.7.2022 - 25.8.2022

Kuulutus

Lapin ELY-keskus on antanut 19.7.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/3688/2022.

NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 19.7.-25.8.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset