Valitukset tiedoksi julkisella kuulutuksella 25.7.2022 dnro 508/2022 ym.(Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 rakentamisaikaa koskevan lupamääräyksen 1d) muuttaminen, Rovaniemi

Kuulutusaika

25.7.2022 - 31.8.2022

Kuulutus

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty viisi valitusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 15.3.2022, nro 33/2022. Päätös koskee Sierilän voimalaitoksen päätöksen nro 32/11/2 rakentamisaikaa koskevan lupamääräyksen 1 d) muuttamista, Rovaniemi. Hakijana Kemijoki Oy.

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 25.7-31.8.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html.