Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua aiheuttavasta
toiminnasta LAPELY/2277/2024

Kuulutusaika

24.5.2024 - 1.7.2024

Kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

 

Asia:

Lapin ELY-keskus on antanut 24.5.2024 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/2277/2024.

 

NRC Group Finland Oy:lle annettu päätös koskee rautatien sepelöinnin korjaustöitä kunnossapitoalueella 12 (Lappi) ajalla 27.5. - 30.9.2024. Toiminta sijoittuu seuraavien kuntien ja kaupunkien alueille: Ii, Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Kolari, Tervola, Rovaniemi ja Kemijärvi.

 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 24.5.-1.7.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

 

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55066750/Ratatyot+NRC+Group+Finland+Oy+KUULUTUS_nahtavilla_24.5.-1.7.2024.pdf/fcf59376-cc71-4012-2752-33582f0e10f3?t=1716536107045

 

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55066750/Paatos+meluilmoituksesta+ratatyot+NRC+Group+Finland+Oy+2024-05-24-1.pdf/80edbb51-4a80-baa5-c921-166ff540d670?t=1716536108056