Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Tiedotuslehti

Aluelautakuntien yhteinen tiedotuslehti jaetaan kaikkiin talouksiin viikolla 42 (14-18.10.2019). Aineisto toimitetaan nimetyille aluevastaaville:

  • Alakemijoki Satu Söderlund
  • Alaounasjoki Sanna-Maria Suopajärvi
  • Ranuantie Päivi Saarijärvi
  • Sodankyläntie Hillevi Vitikka
  • Yläkemijoki Sami Vaara
  • Yläounasjoki Pirjo Riskilä

Aluesihteerille materiaali toimitetaan keskitetysti 8.9.2019 mennessä.

Kevään lehden jakelu hoidettiin Postin toimesta, mutta valitettavasti sitä ei jaettu kaikkiin aluelautakuntien talouksiin. Tästä on reklamoitu Postia ja sieltä on saatu pieni korvaus. Jakelun toimivuuteen kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota ja alueilta tulisi saada mahdollisimman nopeasti tieto aluesihteerille jakeluongelmista.

 

Liikenneturvallisuussuunnitelman kylätilaisuudet

Rovaniemen kaupunki, Ranua ja Sodankylän kunnat sekä Lapin ELY-keskus käynnistivät keväällä 2019 liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Rovaniemen osalta asemakaavoitettu keskustan alue jää tämän suunnitelman ulkopuolelle.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on selvittää alueen liikenneturvallisuusongelmat ja suunnitella toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Suunnitelma valmistuu joulukuussa 2019. Keväällä toteutetun asukakyselyn avulla selvitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia kotialueidensa liikenneturvallisuusongelmista. Rovaniemellä toteutetaan kylätilaisuudet, johon kaikki alueiden asukkaat ovat tervetulleita. Tilaisuuden tavoitteena on käydä läpi alueen vaaranpaikkoja ja liikenneverkon epäkohtia sekä pohtia niihin yhdessä ratkaisuja. 

Kylätilaisuudet:

Alue Pvm Aika / klo Paikka Muut
Ranuantie   3.9.2019 17-18 Taipaleen koulu Oikarainen, Koskenkylä
Yläkemijoki 3.9.2019 19-20 Yläkemijoen koulu  
Alaounasjoki 4.9.2019 17-18 Ounasjoen koulu Nivankylä, Vesalanperä
Yläounasjoki 4.9.2019 19-20 Meltauksen koulu  
Sodankyläntie 5.9.2019 17-18 Vikajärven koulu  
Alakemijoki 5.9.2019 19-20 Muurolan koulu Niskanperä

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadonkorjuumarkkinat

Sadonkorjuumarkkinat järjestetään Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä 7.-8.9.2019 klo 10-16. Markkinoille pääsee myymään omatekoisia tuotteita ja mukaan toivotaan myös kyläyhdistyksiä esittelemään esim. vapaita tontteja ja kylän palveluita. Myyntipöydän hinta on 80 euroa (70 x 220 cm) Myyntipaikkoja voi tiedustella alueellisilta palveluilta / anitta.palovaara@rovaniemi.fi. Aluelautakunta maksaa kyläyhdistysten paikanvuokrat.

 

Vanhustenviikko 2019      

Vanhustenviikko toteutetaan viikolla 41 (6.-11.10.2019).  Avajaiset järjestetään 6.10.2019 klo 12-14 Lappia-talolla. Ohjelmassa on mm. musiikki- ja tanssiesityksiä ja  teatteria. Avajaisiin järjestetään kyläalueilta ilmaiset kuljetukset (Yläkemijoki, Sodankyläntie, Ranuantie, Alakemijoki ja Ounasjoki). Ilmoittautumiset kuljetuksiin 2.-13.9.2019 anitta.palovaara@rovaniemi.fi, puh. 040 654 6095. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Lasten liikuntakerhot

Kouluilla on toteutettu lasten WAU-liikuntakerhoja jo useamman vuoden ajan. Järjestäjä ajautui keväällä konkurssiin. Kerhotoiminnasta on erinomaiset tulokset ja aluelautakunta on osallistunut toiminnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Liikuntakerhot jatkuvat ja uudeksi toteuttajaksi on valittu voimisteluseura Taipumattomat. Vetäjänä toimii Tuomas Kosunen, joka on ohjannut aiemmin WAU-kerhoja. Taipumattomilla on resursseja lisätä liikuntakerhotarjonaa kylillä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi ja välittää tiedon edelleen oman kylänsä toimijoille.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.