Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Älylaitteiden käyttökoulutukset

Kansalaisopiston järjestämät älylaitteiden koulutukset jatkuvat syyslukukaudella 2019 seuraavasti:

Perustaitoja vahvistavat kurssit:

Paikka Pvm Aika / klo
Tiaisen kylätalo 28.-31.10.2019 ma-to 15-17.15
Porokarin kylätalo 16-19.09.2019 ma-to 15-17.15
Perunkajärven kylätalo 23.-26.09.2019 ma-to 15-17.15
Sinetän kyläkrouvi 07.-10.10.2019 ma-to 15-17.15
Marrasjärven Pehtoori 11.-14.11.2019 ma-to 15-17.15

 

 

 

 

 

 

Digitaalisia taitoja vahvistavat työpajat:

Paikka Pvm Aika / klo
Meltauksen koulu 02.-10.09.2019 ma-ti  17.00-19.15
Tapion kylätalo 04.-12.09.2019 ke-to  15.00-17.15
Saarenkylän kirjasto 16.-19.09.2019 ma-to  14.45-17.15
Muurolan kirjasto 17.-18.09.2019 ti-ke  12.00-14.15
Taipaleen koulu 23.09.-01.10.2019 ma-ti 17.00-19.15
Vikajärven koulu 25.09.-03.10.2019 ke-to 17.00-19.15

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi Vikajärven koulun kirjastossa järjestetään pe 6.9. tai 13.9.2019 kello 13-15 opastusta oman älypuhelinen, tabletin tai tietokoneen käyttön. Opastus on ilmaista ja tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  

 

RoiKylät sivustojen kehittäminen

Kaikki aluelautakunta-alueet ovat sitoutuneet kehittämään RoiKylät –sivustoa. Sivusto toteutettiin Leader –rahoituksella ja hankkeen yhteydessä valittiin myös VIVE - viestintäverkosto, johon kuuluu yli 40 sivuston kehittäjäksi lupautunutta henkilöä. Sivustojen kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä, joka ei toteudu yksistään vapaaehtoisten toimesta.  Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallitus on päättänyt avustaa Kylien Osuuskunta PatoPirttiä RoiKylät –sivuston ylläpidon edistämiseksi. Käytännön toteutustyöstä vasta Sami Vaara, joka tulee tarvittaessa avustamaan henkilöitä kylille. Avustus kohdistuu ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Sami Vaara esittelee kokouksessa RoiKylät sivuston nykytilan ja kehittämisnäkemykset.

 

Tietosuojan koulutus

Aluelautakuntien jäsenet on velvoitettu osallistumaan tietosuojan verkkokoulutukseen sähköisellä verkko-oppimisalustalla ja suorittamaan hyväksytysti lopputestin kaupunginhallitusen päätöksen mukaisesti vapaasti valitsemanaan ajankohtana 30.11.2019 mennessä. 

 

Sponsorointi ja tukeminen

Pohjolan Osuuspankki haluaa tukea alueemme yhdistyksiä tai seuroja ja niiden toimintaedellytyksiä uudenlaisen yhteistyön kautta. Pankki käynnistää sähköisen sponsorointihaun, jolla varmistetaan hakemusten tasapuolisen käsittelyn. Yhdistykset ja seurat voivat hakea sponsorointia täyttämällä sähköisen kyselyn viimeistään 31.12.2019.

Avustusta ei myönnetä yksittäisille urheilijoille tai urheilujoukkueille. Tukea ohjataan yhdistyksille ja seuroille lapsien ja nuorten harrastustoimintaa.

Hakuajan päätyttyä pankki on yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse helmikuun 2020 aikana. 

Lisätietoja pohjolan(a)op.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja pyrkii omalta osaltaan sitouttamaan osallistujia digikoulutukseen ja nettisivujen päivitykseen.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.