Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtion tienvarsien siivous / Alakemijoki

ROIDno-2018-1619

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

ELY:n tehtävä on siivota valtion tienvarret vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Työ kuuluu alueurakoihin eli siitä on sovittu urakoitsijan (NCC) kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Rovaniemen eteläpuolella tienvarsien siivous on toteutettu niin, että NCC on palkannut urheiluseurat siivoamaan tienvarret Alakorkaloon asti. Siitä eteenpäin tienvarsien siivousta ei ole tehty, mikäli kyläyhdistykset eivät ole itse sitä vapaaehtoisvoimin tehneet. Niissä kylissä, missä talkoot on järjestetty, NCC:n kanssa on sovittu, että NCC käy hakemassa roskapussit sovitusta paikasta. Esimerkiksi Hirvaalla talkoita ei ole järjestetty sen jälkeen, kun ELY-keskus nimenomaisesti kielsi kyläläisiä siivoamasta tienvarsia, koska heillä ei ole asianmukaista tieturvakorttia ja koulutusta.

Aluelautakunnan puheenjohtaja on ollut kyseisestä asiasta ja tienvarsien siivoamattomuudesta sähköpostitse yhteydessä toistuvasti keväällä 2018 ja 2019 Lapin ELY-keskuksen aluevastaava Eero Kenttälään ja ylijohtaja Jaakko Ylinampaan, mutta asialle ei ole tehty mitään. Vielä tänäkin päivänä tienvarrella on mm. NCC:n pois keräämien bussikatosten jäänteet.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alakemijoen aluelautakunta vaatii, että ELY hoitaa jatkossa tienvarsien siivouksen, kuten kuuluu ja valvoo, että urakoitsija tekee urakkasopimuksen mukaisen työn. Mikäli NCC haluaa palkata urheiluseurat tai kyläyhdistykset tekemään työn puolestaan, heille tulee maksaa kohtuullinen ja yhdenvertainen korvaus tekemästään työstä.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.