Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Yhteistyöverkosto Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kanssa

ROIDno-2017-286

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Joulupukin Pajakylän osuuskunta on toteuttamassa Joulupukin kylän (Santa Claus Village) kehittämishanketta. Hanke on Leader rahoitteinen ns. tiedonkeruuhanke, jonka omarahoitus tulee osuuskunnan jäsenyrityksiltä. Hanke päättyy tänä vuonna. Hankkeen tavoitteena on, että hankkeen selvitysten tuloksena yhteistyö tiivistyy Joulupukin kylän yritysten ja maaseudulla toimivien yrityksien sekä kyläyhdistysten välillä. Tiiviimpi yhteistyö hyödyttää sekä Joulupukin kylässä toimivia yrityksiä että maaseudulla toimivia yrityksiä. Hankkeessa on haastateltu noin 50 yritystä ja 10 sidosryhmien edustajaa.

Yhteistyöhön toivotaan erityisesti maaseudulla toimivia osaajia, ohjelma- ja ruokapalvelujen tuottajia, majoittajia ja tuotteita tekeviä yrityksiä. Matkailijat ovat yhä enemmän kiinnostuneita myös kylätapahtumista. Joulupukin kylässä käy vuosittain noin puoli miljoonaa asiakasta ja alueella on jo noin 1 000 vuodepaikkaa. Vuodepaikkojen takia matkailijoiden viipymä alueella on pidentynyt ja siten erilaisten palvelujen tarve on kasvanut.

Joulupukin Pajakylän osuuskunnasta on muodostumassa Joulupukin kylän yritysten yhteisten kehittämistoimien koordinoija. Maaseutuyritysten palveluista ja tuotteista ei ole olemassa yhdestä paikasta löytyvää tietoa. Tällaisen koordinoidusti kerätyn tiedon olemassaolo helpottaisi yhteistyön rakentamista Joulupukin yritysten kanssa ja kehittäisi myös maaseutuyrityksien omaa liiketoimintaa.

Hankevastaavat Erkki Kautto ja Antti Nikander esittelevät hankkeen kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.