Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kehittämispäivä

Kaikkien aluelautakunta-alueiden yhteinen kehittämispäivä järjestetään lauantaina 9.11.2019 kello 10-17 Lehtojärven lumihotellin ravintolatilassa. Tapahtuman on ilmoittautunut (4.11.2019) yhteensä 85 henkilöä. 

Yhteenveto kyläyhdistyksistä:

OSALLISTUU EI OSALLISTU
Alakemijoki  
Hirvaan kyläyhdistys ry Leipeen kyläyhdistys ry
Jaatilan kyläyhdistys ry  
Muurolan kyläyhdistys ry  
Rautiosaaren kyläyhdistys ry  
Alaounasjoki  
Lehtojärven kyläyhdistys ry  
Sinetän kyläyhdistys ry Marraskosken kyläyhdistys ry
Sonka Napapiirin kyläyhdistys ry  
Tapion Kylät ry  
Ranuantie  
Kivitaipaleen kyläyhdistys ry  
Narkaus-Kämän kylät ry Siika-Kämän asukasyhdistyr ry
Siika-Kämän kyläyhdistys ry Välijoki-Haukitaipaleen kyläyhdistys ry
Sodankyläntie  
Alanamman kyläseura ry Misin kyläyhdistys ry
Niesin kyläyhdistys ry Tiaisen kyläseura ry
Perunkajärven kyläyhdistys ry  
Vikajärven seudun kylät ry  
Ylinamman kyläyhdistys ry  
Yläkemijoki  
Auttinseudun kylätominta ry Pirtteckosken kylät yhdessä etteenpäin
Tennilän Nuorisoseura ry Viirin Viri
Ylä-Kemijoen kylät ry Pekkalan kyläyhdistys
Viirin kyläyhdistys ry Juotaksen perinneyhdistys
Viirin osakaskunta Vanttauskosken kyläyhdistys ry
  Vanttausjärven kylätoiminta ry
Yläounasjoki  
Lohinivan kyläyhdistys Perttaus-Mitkasvaara ky ry
Marrasjärven kyläyhdistys ry  
Meltaus-Patokoski kyläyhdistys   
Porokari-Maijanen-Jääskö ky ry  
Porokarin kyläyhdistys ry  
Törmängin kyläyhdistys ry  

Päivän ohjelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.