Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 18.11.2019.

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jouko Kokki ja varatarkastajaksi Sirpa-Heleena Kunnari-Hietanen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.