Banneri

Alakemijoen aluelautakunta, kokous 9.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Alueellisten palvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 106 1. KotiapuKuponki / Alakemijoki, 14.10.2019
Hankintapäätös:
§ 120 Palveluntuottaja Ekohoitola Kammi / KotipauKuponki / Alakemijoki, 04.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alakemijoen aluelautakunta merkitsee edellä olevan viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja päättää, että aluelautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä olevaan päätökseen. Aluelautakunta toteaa, että viranhaltijan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Alakemijoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.