Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan seuraavat katsaukset:

  • Työllisyyskatsaus / Työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut annetut katsaukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivun työllisyyskatsauksen.

Palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa antoi katsaukset kotihoidon pysäköintitunnukset ja Piekkarin pysäköinti. 

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin ja toimialajohtaja Jaakko Rantsi kertoivat hankkeiden tilannekatsauksen.
Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg poistu kokouksesta klo 14.46 katsauksen aikana.

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 14.52.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.