Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Elinvoimalautakunnan talouden toteutuma 1.1. - 30.11.2021 (lisäpykälä)

Perustelut

 -

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi, että talosarvion seurannan toteutumaa marraskuun osalta ei ole vielä valmiina.

Päätös

 

Elinvoimalautakunta  merkitsi yksimielisesti  toimialajohtajan ehdotuksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.