Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat.

Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Henttunen, jäsenet Matti Huutola, Jani Köngäs, Liisa Helin, Meeri Vaarala, Pekka Lehto, Riikka Knuuti, Sanna Konola, Timo Lappalainen, Tuomo Hietala ja varajäsen Vera Savonen.

Muista osallistujista etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg, nuoriovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja, vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen, vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäälliköt Marja-Kaisa Mäntylä ja Tuula Rintala-Gardin, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi ja työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
Muista osallistujista kokoustilasta osallistuvat toimialajohtaja Jaakko Rantsi, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa, hallintopäällikkö Samppa Määttä ja hallintosihteeri Airi Mattanen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että pykälä 218 käsitellään asian 211 jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.