Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelusopimus vuodelle 2022

ROIDno-2018-2752

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Liitteessä 1 on esitetty Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2018 ja liitteessä 2 ovat asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto hyväksyy Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen raportin ajalta 1.1.-30.6.2018 ja merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Liitteessä 1 on esitetty Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen toteutuminen 1.7.-31.12.2018 ja liitteessä 2 ovat asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto hyvksyy Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen raportin ajalta 1.7.-31.12.2018 ja merkitsee tiedoksi asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset.

Päätös

Konsernijaosto kuuli asiassa toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Liitteissä on esitetty Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen toteutuminen 1.1.-30.6.2019 sekä asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto hyväksyy Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n tulossopimuksen raportoinnin ajalta 1.1.-30.6.2019.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Vuoden 2020 palvelusopimus on liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.9.2010 (§301 päättänyt), että Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelut hankitaan elinkeinoyksikön esittämällä puitesopimusjärjestelyllä Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:ltä hankintalain mukaisena suorahankintana.

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelusopimus perustuu Rovaniemen kaupunginhallituksen 31.10.2018 (§410) hyväksymään kasvuohjelmaan ja palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 11.12.2017 (/§159) hyväksymän kaupunkistrategian keskeiset elinvoimaa vahvistavat painopisteet.

Luonnos Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta hyväksyi 15.12.2020 (§197) pidetyssä kokouksessaan Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021.  Sopimuksessa määritellään palvelukokonaisuudet, jotka Rovaniemen kaupunki hankkii Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä.

COVID -19 pandemia on vaikuttanut voimakkaasti matkailun toimialaan ja käytännössä lopettänut kansainvälisen matkailun.  Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy tiedotti kaupunkia 5.1.2021 tilanteen vaikutuksista toimintaansa, mikä tarkoitti käytännössä toiminnan sopeuttamista henkilöstöjärjestelyin yhtiön talouden turvaamiseksi.  Sopeuttamistoimet käynnistettiin 28.12.2020 alkaen ja niiden vaikutus painottuu erityisesti ensimmäiseen puolivuotiskauteen 2021.  Näin ollen yhtiön supistunut toiminta ei mahdollista palvelutuotantoa siinä mittakaavassa kuin joulukuussa neuvoteltu palvelusopimus määrittää.  

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy ovat käyneet läpi vuoden 2021 toimenpiteet ja tehneet tarvittavat tarkistukset joulukuussa hyväksyttyyn palvelusopimukseen.  Tarkistettu palvelusopimus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Palvelusopimuksen mukaan Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy raportoi palvelusopimuksen toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa.  Raportointi ajalta 1.7. - 31.12.2020. on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.7. - 31.12.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Palvelusopimuksen mukaan Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy raportoi palvelusopimuksen toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa.  Raportointi ajalta 1.1. -  30.6.2021. on liitteenä.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta klo 15.15 tämän asain esittelyn aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.9.2010 (§301 päättänyt), että Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelut hankitaan elinkeinoyksikön esittämällä puitesopimusjärjestelyllä Rovaniemen Matkailu- ja Markkinointi Oy:ltä hankintalain mukaisena suorahankintana.

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n palvelusopimus perustuu Rovaniemen kaupunginhallituksen 31.10.2018 (§410) hyväksymään kasvuohjelmaan ja palvelusopimuksen laadinnan yhteydessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 11.12.2017 (/§159) hyväksymän kaupunkistrategian keskeiset elinvoimaa vahvistavat painopisteet.

Luonnos Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2022 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä ostettavista palveluista vuodelle 2022.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa  palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.