Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Vammaisten maksuton joukkoliikenne Rovaniemelle, kokeilun jatkaminen vuodelle 2022

ROIDno-2019-2104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen vammaisneuvosto on jättänyt 18.6.2019 tekniselle lautakunnalle seuraavan esityksen:

”Rovaniemen vammaisneuvosto esittää, että Rovaniemen kaupunki myöntää ja järjestää joukkoliikenteen käytön maksuttomasti henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella oikeus kuljetuspalveluihin, mukaan lukien heidän mahdollinen avustajansa. 

Asian valmistelun lähtökohdissa tulee huomioida yhdenvertaisuus- ja tasa- arvolainsäädäntö. Yhdenvertaisuuslaissa todetaan ”Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla” (Yhdenvertaisuuslaki 2014 luku 3 § 15). 

Tarjoamalla maksuttoman joukkoliikennekyydin Rovaniemen kaupunki mahdollistaa kuljetuspalveluihin oikeutetun henkilön henkilökohtaisen liikkumisen vapautta. Vammaisneuvosto korostaa, että jokainen joukkoliikennekyyti tuo kaupungille säästöä, eikä kyytien tarve ja määrä vähene olipa matkustustapa joukkoliikenne tai kuljetuspalvelu. Maksuttoman joukkoliikenteen käyttömahdollisuus voi myös vähentää kuljetuspalveluiden ruuhkautumista. 

Vammaisneuvosto pyytää huomioimaan 2018 käyttöönotetun EU:n Vammaiskortin. Vammaiskortti mahdollistaa, että vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa. Vammaisneuvosto esittää Vammaiskortin käyttöönottoa yhtenä käytännön vaihtoehtona maksuttomaan joukkoliikenteen käyttöön.”

 

Teknisten palvelujen toimialan yhdyskuntatekniikan yksikkö on valmistellut yhdessä perusturvapalvelujen toimialan kanssa esityksensä asiaan. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää seuraavaa:

 • Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus kokeiluna henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös. Maksuton matkustusoikeus ei koske perusturvapalvelujen järjestämää asiointi- ja palveluliikennettä, teknisten palvelujen järjestämää työmatkaliikennettä, ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä eikä yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää markkinaehtoista joukkoliikennettä.
 • Maksuton matkustusoikeus järjestetään kokeiluna ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020. Kokeilujakson aikana seurataan mm. käyttäjämääriä ja sitä, vähentääkö maksuton matkustusoikeus kuljetuspalveluja. Mahdollisesta jatkosta päätetään erikseen ennen kokeilujakson päättymistä.
 • Kokeilun aikana paikallisliikenteessä tehty maksuton matka ei vähennä asiakkaalle myönnettyjä kuljetuspalvelumatkoja.
 • Maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava Waltti-matkakortti tehdään palvelupiste Osviitassa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Matkakortille ei saa ladata arvolippua. Waltti-kortin saanti edellyttää perusturvapalvelujen kuljetuspalvelukortin ja henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
 • Kortille voi ladata palvelupiste Osviitassa uuden puolivuotiskauden aikaisintaan 14 vuorokautta ennen voimassa olevan puolivuotiskauden päättymistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään kokeiluna maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös yhdyskuntatekniikan yksikön esityksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asioiden 127 ja 128 osalta liikenneinsinööri Ulla Vanhakartanoa.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 22.10.2019 § 127 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään kokeiluna maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös seuraavasti:

 • Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus kokeiluna henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös. Maksuton matkustusoikeus ei koske perusturvapalvelujen järjestämää asiointi- ja palveluliikennettä, teknisten palvelujen järjestämää työmatkaliikennettä, ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä eikä yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää markkinaehtoista joukkoliikennettä.
 • Maksuton matkustusoikeus järjestetään kokeiluna ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020. Kokeilujakson aikana seurataan mm. käyttäjämääriä ja sitä, vähentääkö maksuton matkustusoikeus kuljetuspalveluja. Mahdollisesta jatkosta päätetään erikseen ennen kokeilujakson päättymistä.
 • Kokeilun aikana paikallisliikenteessä tehty maksuton matka ei vähennä asiakkaalle myönnettyjä kuljetuspalvelumatkoja.
 • Maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava Waltti-matkakortti tehdään palvelupiste Osviitassa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Matkakortille ei saa ladata arvolippua. Waltti-kortin saanti edellyttää perusturvapalvelujen kuljetuspalvelukortin ja henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
 • Kortille voi ladata palvelupiste Osviitassa uuden puolivuotiskauden aikaisintaan 14 vuorokautta ennen voimassa olevan puolivuotiskauden päättymistä.

 

Teknisten palvelujen toimialan yhdyskuntatekniikan yksikkö on yhdessä perusturvapalvelujen toimialan kanssa seurannut kokeilun vaikutuksia. Kokeilun aikana 31.10.2020 mennessä on ainoastaan 54 palveluun oikeutettua henkilöä lunastanut maksuttoman Waltti-matkakortin. Aktiivisista perusturvan kuljetuspalvelujen käyttäjistä tämä on n. 3,3 %. Korteilla on leimattu Linkkarissa lokakuun loppuun mennessä 2099 matkaa. Matkoista noin puolet tehtiin tammi-maaliskuussa ennen koronakriisiä. Koronatilanteen vuoksi matkat vähentyivät maaliskuun puolen välin jälkeen ratkaisevasti. Maaliskuun loppuun mennessä Waltti-matkakortin lunasti 48 henkilöä. Maaliskuun jälkeen kortin on lunastanut 31.10.2020 mennessä ainoastaan 6 uutta henkilöä.

Poikkeusolojen vuoksi palvelua käyttävien ja heidän tekemiensä matkojen määrä on niin pieni, että sen perusteella ei voi tehdä luotettavaa seurantaa kokeilun vaikutuksista. Tämän vuoksi kokeilua on tarpeellista jatkaa ja seurata kokeilun vaikutuksia sekä päättää mahdollisesta jatkosta erikseen ennen uuden kokeilujakson päättymistä.      

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että kokeilua jatketaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 teknisen lautakunnan 22.10.2019 § 127 tekemän päätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020 kokeiluna myönnettyä maksutonta matkustusoikeutta henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös, jatketaan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021 teknisen lautakunnan 22.10.2019 § 127 tekemän päätöksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 22.10.2019 § 127 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään kokeiluna maksuton matkustusoikeus henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös seuraavasti:

 • Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, myönnetään maksuton matkustusoikeus kokeiluna henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös. Maksuton matkustusoikeus ei koske perusturvapalvelujen järjestämää asiointi- ja palveluliikennettä, teknisten palvelujen järjestämää työmatkaliikennettä, ELY-keskuksen järjestämää joukkoliikennettä eikä yksityisten liikennöitsijöiden järjestämää markkinaehtoista joukkoliikennettä.
 • Maksuton matkustusoikeus järjestetään kokeiluna ajalla 1.1.2020 – 31.12.2020. Kokeilujakson aikana seurataan mm. käyttäjämääriä ja sitä, vähentääkö maksuton matkustusoikeus kuljetuspalveluja. Mahdollisesta jatkosta päätetään erikseen ennen kokeilujakson päättymistä.
 • Kokeilun aikana paikallisliikenteessä tehty maksuton matka ei vähennä asiakkaalle myönnettyjä kuljetuspalvelumatkoja.
 • Maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava Waltti-matkakortti tehdään palvelupiste Osviitassa puoleksi vuodeksi kerrallaan. Matkakortille ei saa ladata arvolippua. Waltti-kortin saanti edellyttää perusturvapalvelujen kuljetuspalvelukortin ja henkilöllisyystodistuksen esittämistä.
 • Kortille voi ladata palvelupiste Osviitassa uuden puolivuotiskauden aikaisintaan 14 vuorokautta ennen voimassa olevan puolivuotiskauden päättymistä.

 

Elinvoimalautakunta päätti 24.11.2020 § 150 jatkaa kokeilua ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, koska koronasta johtuen palvelua käyttävien ja heidän tekemiensä matkojen määrä oli vuonna 2020 niin pieni, että sen perusteella ei voitu tehdä luotettavaa seurantaa kokeilun vaikutuksista.

Palvelua Linkkarissa käyttävien henkilöiden ja heidän tekemiensä matkojen määrä on vuonna 2021 ollut edelleen pieni. Kokeilun jatkon aikana on maksuttomia Waltti-matkakortteja ladattu 30.11.2021 mennessä 62 kertaa. Korteilla on leimattu marraskuun loppuun mennessä 2 323 matkaa. Maksutonta matkustusoikeutta käyttävien henkilöiden ja heidän heidän tekemiensä matkojen määrän ollessa näin pieni, luotettavaa seurantaa kokeilun vaikutuksista ei voida edelleenkään tehdä. Tämän vuoksi kokeilua on tarpeellista jatkaa edelleen ja seurata mm. käyttäjämääriä sekä vähentääkö asiakkaille tarjottavat maksuttomat matkat muiden samoille asiakkaille tarjottavien Linkkaria kalliimpien kuljetuspalvelujen käyttöä. 

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että kokeilua jatketaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 teknisen lautakunnan 22.10.2019 § 127 tekemän päätöksen mukaisesti.      

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämään paikallisliikenteeseen, Linkkariin, kokeiluna myönnettyä maksutonta matkustusoikeutta henkilöille, joilla on vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella Rovaniemen kaupungin tekemä myönteinen kuljetuspäätös, jatketaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 teknisen lautakunnan 22.10.2019 § 127 tekemän päätöksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta käsitteli tämän asian pykälän 211 jälkeen.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto, yhdyskuntatekniikka / Hannu Kumpula, Ulla Vanhakartano, perusturva / Tarja Holländer-Tyni, Maija Tervo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.