Elinvoimalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Viranhaltijoiden ja toimielimen päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • Kylien kehittämisjaoston pöytäkirja 20.11.2021. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 30.11.2021.

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  23. - 29.11.2021:

Kaivuluvat 333-335 §

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 43 Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2022, 02.12.2021
Muu päätös:
§ 41 Puukauppa Tuomivaara, ROIDno-2021-4028, 25.11.2021
§ 42 Liikenteenohjauksen muutos Korkalonkatu, 29.11.2021
§ 44 Puukauppa Vähäsaari II, 02.12.2021

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 187 Teiden nimeäminen Hirvaalla, 30.11.2021

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Avustuspäätös:
§ 32 Ounasvaaran talvikisat 1.-3.4.2022, 29.11.2021

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Ruokapalvelutyöntekijän toimen17720019 täyttölupa ja avoimeksi julistaminen, 03.12.2021
§ 24 Keittiömestarin irtisanoutuminen vakanssi nro 09240021, 03.12.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 179 Hallintopäällikön viran täyttö määräaikaisesti (vakanssinumero 11390002), 08.12.2021
Saatavien poistamispäätös:
§ 153 Saatavien poistot Elinvoiman toimiala 2021, 03.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 15.12.2021 - 5.1.2022 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Hallintopäällikkö Samppa Määttä ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta, Osallisuusjäävi).

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg liittyi takaisin kokoukseen klo 14.57. Jäsen Meeri Vaarala poistui klo 15.07.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan viranhaltijapäätöksen 14.12.2021 § 181 / Myönnetyt yrityspalvelusetelit, 2. haku/2021 ja päätti, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta ko. päätökseen. 

Esteellisyys

  • Samppa Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.