Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 384 Ruoka- ja puhtauspalvelujen siirto elinvoimapalvelujen toimialalle 2020. Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle ruoka- ja puhtauspalvelut - yksikön siirtämistä konsernihallinnon organisaatiosta elinvoimapalvelujen toimialalle toimialajohtajan alaiseksi kohderahoitteiseksi toiminnoksi 1.1.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat