Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille

ROIDno-2020-2152

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä toimii Rovaniemen lähiruokarengas Reko. Toiminnan tavoitteena on tarjota paikallisille luonnontuotealan tuottajille myyntikanava ja samalla mahdollistaa paikallisille asukkaille lähiruuan hankkiminen.

Ruuan jakelupiste on kuitenkin ollut Pöykkölässä, ja asiakaspalautteen perusteella se on autottomille asukkaille liian kaukana eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole. Jakelu on joka toinen torstai-ilta.

Esitämme, että kaupunki tarjoaisi ilmaisen jakelupaikan Kauppatorilla lähiruokarengas Rekon toiminnalle. Tämä mahdollistaisi yhä useammalle asukkaalle ja erityisesti opiskelijoille, ikäihmisille ja autottomille lähiruuan hankkimisen suoraan tuottajilta. 

Paikallisen ruuan arvostus on noussut poikkeusoloissa aiempaa merkittävämmäksi useiden kuluttajien arvomaailmassa. Olisi hienoa, että myös Rovaniemen kaupunki vahvistaisi omalla toiminnallaan tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä toimii Rovaniemen lähiruokarengas Reko. Toiminnan tavoitteena on tarjota paikallisille luonnontuotealan tuottajille myyntikanava ja samalla mahdollistaa paikallisille asukkaille lähiruuan hankkiminen.

Ruuan jakelupiste on kuitenkin ollut Pöykkölässä, ja asiakaspalautteen perusteella se on autottomille asukkaille liian kaukana eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole. Jakelu on joka toinen torstai-ilta.

Esitämme, että kaupunki tarjoaisi ilmaisen jakelupaikan Kauppatorilla lähiruokarengas Rekon toiminnalle. Tämä mahdollistaisi yhä useammalle asukkaalle ja erityisesti opiskelijoille, ikäihmisille ja autottomille lähiruuan hankkimisen suoraan tuottajilta. 

Paikallisen ruuan arvostus on noussut poikkeusoloissa aiempaa merkittävämmäksi useiden kuluttajien arvomaailmassa. Olisi hienoa, että myös Rovaniemen kaupunki vahvistaisi omalla toiminnallaan tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä."

Elinvoimapalvelut on käynyt neuvottelut lähiruokarengas Rekon edustajien ja Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa mahdollisesta kaupunkikeskustan läheisyydessä sijaitsevasta jakelupisteestä.  Jakelu tapahtuu joka toinen torstaisin iltaisin kahden tunnin ajan.

Kauppatorilla ei ole säännöllistä talvikunnossapitoa, joten se ei sovellu nykykäytännön perusteella lähiruuan jakelupisteeksi.  Lähiruokarengas Rekolle on ehdotettu ruuan jakelupisteen siirtämistä Rovaniemen kaupungintalon parkkipaikalle, mikä on mahdollista toiminnan tapahtuessa virka-ajan jälkeen.  Kaupungintalon parkkipaikka sopii lähiruokarengas Rekolle ja he jatkavat neuvotteluja lupa-asian puitteissa tilapalvelukeskuksen kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Maarit Simoska

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat