Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Valtuustoaloite rahoituksen ja osaamisen voimaa kasvuhakuisille alkutaipaleen yrityksille

ROIDno-2019-3424

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Uutisoinnissa 14.10.2019 Joensuun kaupunki on edelläkävijä kasvuyritysten huomioimisessa. https://www.businessjoensuu.fi/ajankohtaista/joensuun-start-up-rahastosta-rahoituksen-ja-osaamisen-voimaa-kasvuhakuisille-alkutaipaleen-yrityksille

“Rahasto keskittyy kasvu- ja kansainvälistymishaluisiin yrityksiin tukemalla toisen vaiheen rahoituskierrosta. Rahasto täydentää merkittävästi Business Joensuun palvelukonseptia..”. Rovaniemi tarvii yrittäjyyttä joka luo kasvua ja uusia työllistymisiä alueellemme. Edellä esitetyn perusteella, pyydän että Rovaniemen kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet joilla alueemme kasvuhakuisten yritysten tarpeet huomioidaan mahdollisesti jopa Joensuun mallin mukaisesti."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kokouskäsittely

Matti Henttusen aloite.

Valmistelija

  • Eija Jussila-Salmi, yrityskehittäjä, eija.jussila-salmi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on tunnistanut kehityskohteiksi innovaatiopalvelut sekä investoreita palvelevat sisällöt. Tämän vuoksi kaupunki kehittää investori- ja innovaatiopalveluita, joihin tarvitaan myös alueen elinkeinotoimijoiden näkemyksiä.

Rovaniemen kaupunki on hakenut syksyllä 2020 hankerahoitusta innovaatiopalveluiden kehittämiseen Lapin liitolta. Tämän hankkeen puitteissa on tarkoitus mm. kartoittaa eri kaupunkien toteuttamien innovaatiopalveluiden valikoima ja toimintamallit sisältäen rahoituksen.

Kaupungin nykyinen kasvuohjelma on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Tulevassa kasvuohjelmassa otetaan kantaa kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen, missä paikallisen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisellä on suuri rooli.

Kehittämistoimien toteuttamiseksi kaupunki selvittää vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, joista rahastot ovat eräs vaihtoehto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee vastauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat