Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätöksestä 5.5.2020 / § 44

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20