Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätöksestä 7.5.2020 / § 57

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20