Elinvoimalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset 22.5.2020 § 9-10, 5.6.2020 § 11-12

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 11.5. - 9.6.2020:

Kaivuluvat lupanrot: 43 - 99

Sijoitusluvat lupanrot: 72 - 86 

Yleisten alueiden luvat nrot: 45 46, 49 - 52, 56, 59 

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 51 Tonttijaon muutos 18. kaupunginosan kortteliin 7020, 10.06.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 38 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 39 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 40 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 41 Yksinyrittäjän avustushakemus, 05.05.2020
§ 42 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 43 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 44 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 45 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 46 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 47 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 48 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 49 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 50 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 51 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 52 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 53 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.05.2020
§ 55 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 56 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 57 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 58 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 59 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 07.05.2020
§ 67 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 68 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 69 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 70 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
§ 71 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 72 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
§ 75 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.05.2020
§ 76 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.05.2020
§ 77 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 20.05.2020
§ 78 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 20.05.2020
§ 80 Eduro- säätiö sr, kuntalisäpäätös 6/2020, 20.05.2020
§ 81 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 82 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 83 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 25.05.2020
§ 84 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 27.05.2020
§ 85 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 27.05.2020
§ 86 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,  27.05.2020
§ 87 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 28.05.2020
§ 89 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 03.06.2020
§ 92 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 08.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 88 Kaupungingeodeetin viran tehtäväpalkka, 01.06.2020
§ 90 Kunnossapitopäällikön viran hoito 1.8-31.8.2020, 08.06.2020
§ 91 Kunnossapitopäällikön viran täyttäminen, 08.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu nähtäville erikseen. lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 17.6. - 8.7.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi elinvoimalautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi ja päätti, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta seuraaviin viranhaltijapäätöksiin:
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut, Avustuspäätös:
§ 95 Eduro- säätiö sr, kuntalisäpäätös 7/2020, 10.6.2020
Paikkatietoinsinööri, Osoitepäätös:
§ 64 Tien nimeäminen / Sortosenpolku Paavalniemellä, 11.6.2020
§ 65 Tien nimeäminen Norvajärvellä / Lismanpisto, 11.6.2020
§ 66 Sortosentien tielinjauksen muuttaminen Paavalniemellä, 11.6.2020
Edellä luetellut päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.