Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Nuorten kesätyöt vuonna 2020

ROIDno-2017-333

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuonna 2018 kaupungin nuorten kesätyö oli suunnattu 2001 - 2002 syntyneille nuorille. Ikäluokkiin kuuluu arviolta 1 309 nuorta.  Hakijoista 549 haki ensisijaisesti kaupungin kesätyöpaikkaa ja 455 ensisijaisesti kesätyöseteliä, lisäksi jälkihaussa kesätyöseteleitä haettiin 94 kpl eli kaikkiaan hakijoita oli yhteensä 1 098. Kaupungin yksiköihin nuoria työllistettiin 167. Kesätyöseteli postitettiin 964 nuorelle. Kaupungille palautui yhteensä 569 käytettyä kesätyöseteliä, jotka kaikki olivat tukikelpoisia. Kolme kesätyöseteleistä hyödynnettiin nuorten omassa 4H-yrityksessä.

Kaupungin kesätyön palkkauksessa noudatetaan KVTES:sta ja kuukauden palkka oli 744 €/henkilö. Kesätyösetelin arvo oli 300 € ja tuen maksaminen edellytti, että nuori oli tehnyt vähintään 10 työpäivää 6h/pv ja työsuhteessa noudatettiin työnantajan alan työehtosopimusta.

Vuoden 2018 kustannukset koostuivat kaupungin yksiköihin työllistetystä 167 nuoresta ja 569:stä maksetusta kesätyösetelistä, yhteensä noin 300 000 euroa. 

Esitys vuoden 2019 nuorten kesätyöllistämisen toteuttamiseksi

Kesätyö kaupungin yksikössä:

Vuoden 2019 nuorten kesätyö suunnataan vuosina 2002 - 2003 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja opiskelunsa aloittaville nuorille. Ikäluokkiin kuuluu arviolta 1 296 nuorta. Kesätyötukea myönnetään vuoden 2018 tapaan kaikille kaupungin nuorten kesätyötä tai kesätyöseteliä varsinaisen hakuajan puitteissa hakeneille ja kesätyöehdot täyttäville nuorille.

Kaupungin yksiköiden työllistämien nuorten määrä pidetään edellisen vuoden tasolla eli kaupunki työllistää enintään 170 nuorta. Kaupungin yksiköissä työskentelevän palkka on 744 €/1 kk/6 tuntia päivässä. Kaupungin yksiköiden kesätöihin valittavista enintään 50 % valitaan sosiaalisin perustein, 1-3 nuorta kesätyökilpailun kautta ja loput arpomalla.

Kesätyökilpailu:

Rovaniemen kaupunki, Ohjaamo ja nuorisopalvelut kokeilivat Unelmien kesäduuni -kesätyökilpailua vuonna 2018. Kilpailun voittanut nuori pääsi kaupungineläinlääkärin apulaiseksi. Kilpailu järjestetään myös 2019. Kilpailussa nuoret saavat suunnitella, millaista työtä kaupunki voisi tarjota kesällä. Toimintaan käytetään kesätyöpalkkaamiseen varattuja resursseja. Nuoret voivat osallistua kilpailuun yksin tai enintään kolmen hengen ryhmissä. Nuoret ehdottavat itselleen sopivaa kesätyötä ja kuvaavat sitä tekstinä, videona tai näiden yhdistelminä. Kuvauksesta on käytävä ilmi työn hyöty työnantajalle, ammattinimike, työn sisältö sekä perustelu, miksi työ sopii idean esittäjälle. Kilpailun voittajan valitsee kaupungin eri toimialoista ja nuorisovaltuustosta koostuva raati. Edellytyksenä on, että nuoren idea sopii johonkin kaupungin toiminnon alle siten, että työntekijälle voidaan nimetä sopiva esimies. Kilpailun tuloksena voittaja/voittajat pääsevät suunnittelemaansa kesätyöpaikkaan.

Kesätyöseteli

Kesätyösetelin arvo on 300 €. Työaika on pääsääntöisesti 6 h/pv, työ kestää vähintään 10 päivää, mutta kuitenkin vähintään 60 tuntia. Työnantajalla pitää olla Y-tunnus. Kesätyöseteli myönnetään kaikille sitä varsinaisen hakuajan tai jälkihaun puitteissa hakeneille kesätyöehdot täyttäville nuorille sekä niille, jotka ovat hakeneet kesätyötä kaupungin yksiköistä, mutta eivät ole tulleet valituksi. Kesätyöseteli on henkilökohtainen, sitä ei voida kopioida tai luovuttaa toiselle henkilölle ja nuorta kohden myönnetään yksi kesätyöseteli.

4H-yrittäjyys kesätyösetelillä

Rovaniemen kaupunki tekee yhteistyötä Rovaniemen 4H-yhdistyksen kanssa ja mahdollistaa kesätyösetelin käyttämisen myös 4H-yrittäjyyteen.

Liite 1         Kesätyön periaatteet 2019

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Esitän, että vuoden 2019 nuorten kesätyöt toteutetaan edellä kuvatulla tavalla ja liitteessä esitettyjen linjausten mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto käsitteli tämän asian asioiden 69 ja 70 jälkeen. Konsernijaosto kuuli asiassa vt. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivua ja työnsuunnittelija Heli Pääkköä. 

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sanna Mäensivu ja Heli Pääkkö poistuivat asian käsittelyn jälkeen.

 

 

Valmistelija

Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuonna 2019 kaupungin nuorten kesätyö oli suunnattu vuosina 2002-2003 syntyneille nuorille. Ikäluokkiin kuuluu arviolta 1406 nuorta. Hakijoista 548 haki ensisijaisesti kaupungin kesätyöpaikkaa ja 405 ensisijaisesti kesätyöseteliä, lisäksi jälkihaussa kesätyöseteleitä haettiin 63 kpl eli kaikkiaan hakijoita oli yhteensä 1 016. Kaupungin yksiköihin nuoria työllistettiin 155. Kesätyöseteli postitettiin 858 nuorelle. Kaupungille palautui yhteensä 558 käytettyä kesätyöseteliä, jotka kaikki olivat tukikelpoisia. Viisi kesätyöseteleistä hyödynnettiin nuorten omassa 4H-yrityksessä.

Kaupungin kesätyön palkkauksessa noudatetaan KVTES:a ja kuukauden palkka oli 744 € / henkilö.

Kesätyösetelin arvo oli 300 € ja tuen maksaminen edellytti, että nuori oli tehnyt vähintään 10 työpäivää 6 h / pv tai vähintään 60 tuntia ja työsuhteessa noudatettiin työnantajan alan työehtosopimusta tai Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaista palkkausta.

Vuoden 2019 kustannukset koostuivat kaupungin yksiköihin työllistetystä 155 nuoresta ja 558 maksetusta kesätyösetelistä, yhteensä noin 284 574,28 euroa. Kaupungin kesätyötukea sai siis yhteensä 713 nuorta.

 

Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu vuodelle 2020 määrärahoja 300 000€ (TA 2020). Vuoden 2020 nuorten kesätyöllistäminen esitetään toteutettavaksi seuraavalla tavalla ja liitteessä 1 kuvattujen ehtojen mukaisesti:

Kesätyötuen muodot vuonna 2020 ovat seuraavat:

  1. Kesätyö kaupungin yksikössä
  2. Kesätyöseteli

Nuori voi saada vain yhden tukimuodon kesän aikana ja kesätyösetelin voi käyttää vain yhden kerran.

Kesätyö kaupungin yksikössä

Vuoden 2020 nuorten kesätyö suunnataan vuosina 2003-2004 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja opiskelunsa aloittaville nuorille. Ikäluokkiin kuuluu arviolta 1405 nuorta. Kesätyötukea myönnetään vuoden 2019 tapaan kaikille kaupungin nuorten kesätyötä tai kesätyöseteliä varsinaisen hakuajan puitteissa hakeneille ja kesätyöehdot täyttäville nuorille.

Kaupungin yksiköihin työllistetään vuonna 2020 enintään 150 nuorta. Kaupungin yksiköissä työskentelevän palkka on 744 € / 1 kk / 6 tuntia päivässä ja työllistämisjakso on 1 kuukausi. Kaupungin yksiköiden kesätöihin valittavat arvotaan, lisäksi 1-3 nuorta valitaan työllistettäväksi kesätyökilpailun kautta.

Kesätyökilpailu

Rovaniemen kaupunki, Ohjaamo ja nuorisopalvelut kokeilivat Unelmien kesäduuni -kesätyökilpailua vuonna 2018. Kilpailussa nuoret saavat suunnitella, millaista työtä kaupunki voisi tarjota kesällä. Toimintaan käytetään kesätyöpalkkaamiseen varattuja määrärahoja. Nuoret voivat osallistua kilpailuun yksin tai enintään kolmen hengen ryhmissä. Nuoret ehdottavat itselleen sopivaa kesätyötä ja kuvaavat sitä tekstinä, videona tai näiden yhdistelminä. Kuvauksesta on käytävä ilmi työn hyöty työnantajalle, ammattinimike, työn sisältö sekä perustelu, miksi työ sopii idean esittäjälle. Kilpailun voittajan valitsee kaupungin eri toimialoista ja nuorisovaltuustosta koostuva raati. Edellytyksenä on, että nuoren idea sopii johonkin kaupungin toiminnon alle siten, että työntekijälle voidaan nimetä sopiva esimies. Kilpailun tuloksena voittaja/voittajat pääsevät suunnittelemaansa kesätyöpaikkaan.

Kesätyöseteli 

Kesätyösetelin arvo on 300 €. Työaika on pääsääntöisesti 6 h / pv, työ kestää vähintään 10 päivää tai vähintään 60 tuntia. Työnantajalla pitää olla Y-tunnus. Kesätyöseteli myönnetään kaikille sitä varsinaisen hakuajan tai jälkihaun puitteissa hakeneille kesätyöehdot täyttäville nuorille sekä niille, jotka ovat hakeneet kesätyötä kaupungin yksiköistä, mutta eivät ole tulleet valituksi. Kesätyöseteli on henkilökohtainen, sitä ei voi kopioida tai luovuttaa toiselle henkilölle ja nuorta kohden myönnetään yksi kesätyöseteli. 

Yrittäjyys kesätyösetelillä

Rovaniemen kaupunki mahdollistaa kesätyösetelin käyttämisen myös 4H-yrittäjyyteen tai kevytyrittäjänä/yrittäjänä toimimiseen liitteessä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Liite 1    Kesätyön linjaukset 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Esitän, että nuorten kesätyöt toteutetaan edellä kuvatulla tavalla ja liitteessä kuvattujen linjausten mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto kuuli asiassa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Jäsen Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Puheenjohtaja Liisa Ansala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Puheenjohtajana tämän asian jälkeen toimi varapuheenjohtaja Juhani Juuruspolvi.

Konsernijaosto piti tauon tämän asian jälkeen klo 10.40-10.50.

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

 

Aiempi käsittely: konsernijaosto 12.12.2019 §61

Rovaniemen kaupunki tarjoaa vuosittain 16–17 -vuotiaille nuorille kuukaudeksi kesätöitä kaupungin omissa yksiköissä sekä tukee nuorten oma-aloitteista kesätyönhakua kesätyösetelillä. Kesätyötukeen on oikeutettu aina kaksi ikäluokkaa kerrallaan (yhdeksäsluokkalaiset ja toisen asteen ensimmäisellä luokalla olevat). Vuonna 2020 kaupungin kesätöiden hakijoiksi ovat oikeutettuja vuosina 2003 ja 2004 syntyneet koululaiset, opiskelijat tai opiskelunsa aloittavat nuoret. Työttömyysturvaan oikeutetulle nuorelle ei voida myöntää kaupungin kesätyötukea.

Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön periaatteet vuodelle 2020 on hyväksytty konsernijaostossa 12.12.2019. Kesällä 2020 oli tavoitteena tarjota kaupungin kesätyöpaikkoja eri yksiköistä yhteensä noin 150 paikkaa, kuukauden mittaisina työsuhteina. Kesätöiden järjestämisen edellytykset Rovaniemen kaupungin yksiköissä ovat kuitenkin koronapandemian vuoksi heikentyneet olennaisesti. Koronatilanteesta johtuen osa kaupungin yksiköistä on joutunut lomauttamaan tai siirtämään henkilökuntaansa muihin tehtäviin. Osa Rovaniemen kaupungin palveluista ja toimintayksiköistä on valtakunnallisten linjauksien mukaisesti suljettuna tai toimii rajoitetusti mikä vaikuttaa yksiköiden mahdollisuuteen tarjota nuorille kesätyöpaikka. Koronatilanteessa tulee myöskin ottaa huomioon se, että nuoria työntekijöitä ei saa altistaa yleisvaaralliselle tartuntataudille (Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 9 §). Tämä vähentää mahdollisuuksia tarjota nuorille kesätyöpaikkoja kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden työtehtävissä. Myös varhaiskasvatuksen palveluissa on tehty päätös, että nuoria ei työllistetä yksiköihin kesällä.

Kuntatyönantajien ohjeistusten mukaisesti kunta-alan Tutustu Työelämään ja Tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaisesti nuoria voidaan työllistää kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin, harjoitteluluontoisiin tehtäviin. Tällaiset työsuhteet eivät ole ristiriidassa työsopimuslain (esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien määräysten ja lisätyön tarjoamisvelvollisuuden) tai voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kanssa.

Kaupungin kesätyöpaikkoihin työllistämisen lisäksi nuoria tuetaan omatoimisessa kesätyöllistymisessä yrityksiin, säätiöihin tai seurakuntaan kesätyösetelin avulla . Kesätyösetelillä voidaan tukea myös yrittäjämäistä toimintaa joko 4H-yrittäjyyden, kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden kautta.

Koronapandemia on vaikuttanut valtakunnallisesti yritysten toimintakykyyn ja tästä syystä johtuen nuorten mahdollisuudet saada kesätyöpaikka setelillä yrityksistä, yhdistyksistä ym. ovat heikentyneet olennaisesti.  

Elinvoimalautakunnalle esitetään seuraavia muutoksia nuorten kesätyöllistämisen toteutukseen ja linjauksiin liittyen:

  1. Kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen määrä kartoitetaan toukokuun aikana, lopullinen työpaikkojen määrä tulee olemaan arviolta noin 10 työpaikkaa.

  2. Kaupungin tarjoamien työllistämisjaksojen pituus on kaksi viikkoa

  3. Vaatimus yritystoiminnalla tienaamisen vähimmäismäärästä lasketaan 100 eurosta 80 euroon. Muutoksella madalletaan nuorten kynnystä lähteä työllistämään itsensä kesäyrittäjänä.   

Henkilöstöjohtaja: ei huomautettavaa esitettyyn menettelyyn kaupungin työllistämisen osalta.

Liite 1: Rovaniemen kaupungin nuorten kesätyön päivitetyt  linjaukset vuonna 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esitetyistä muutoksista nuorten kesätyöllistämiseen. Nuorten kesätyöt toteutetaan vuonna 2020 liitteen 1 mukaisella päivitetyllä ohjeistuksella.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.

 

Toimialajohtajan muutettu ehdotus

Toimialajohtaja täydensi ehdotusta siten, että poikkeusoloista johtuen kesätyösetelin hakuaikaa jatketaan 30.6.2020 saakka.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti lisäksi yksimielisesti, että kesätyösetelin haun ikärajaa nostettaisiin 18:aan ikävuoteen saakka.

 

Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Sanna Mäensivu

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.