Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

  • Oulun yliopiston tekemää tutkimusta / Rovaniemen kylien kehityskuvaa 2035 / professori Tarja Outila esittelee.
  • Työllisyyskatsaus / työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu
  • Katsaus hanketoimintaan / toimialajohtaja Jaakko Rantsi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli professori Tarja Outilan esittelyn Oulun yliopiston 2021 tekemästä tutkimuksesta "Elämyksiä, luonnonrauhaa ja arjen hyvinvointia: Rovaniemen kylien maankäytön kehityskuva 2035: kuntasuunnittelun kurssi ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 2021”. Julkaisu on luettavissa Oulun yliopiston julkaisuarkistosta http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2944-7

Työllisyyskatsauksen lautakunnalle esitteli työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.

Katsauksen toimialan ohjelmakauden hankkeista lautakunnalle esitteli toimialajohtaja Jaakko Rantsi.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.