Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Vammaisneuvosto 20.05.2022 § 28 päätös /  Vammais- ja vanhusneuvoston Esteettömyyskävelyn 2022 raportti
  • Vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 4/2022, 20.5.2022
  • Vanhusneuvoston kokouspöytäkirja 4/2022,  1.6.2022
     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.